Tabula (non) rasa

Uvedomenie si svojho potenciálu a následná aplikácia nových poznatkov do dennej rutiny je  skvelé dobrodružstvo a zaručene krok k víziám.

'Tabula (non) rasa' je mnou vypracovaný terapeutický nástroj. Slúži ako vizuálny supervízor vlastných presvedčení a myšlienok. Smeruje, a krok po kroku vedie k novým rozhodnutiam a spokojnejším chvíľam. Zámerom je v prvom štádiu pochopenie príčin negatívnych vzorcov správania, ich transformácia, a následné ujasnenie cieľov, plánov, túžob, prianí. Z workshopu odchádzate obohatení, inšpirovaní, motivovaní, nastavení na nové perspektívy v myslení a skvelé zážitky.