"Trauma je to, čo sa vo vás deje v dôsledku traumatických udalostí.

Je to strata spojenia so sebou samým a s prítomným okamihom."

Dr. Gabor Maté

Terapeutický koučing

Trauma bráni realizovať základné psychické, fyzické a spoločenské potreby. Primárny zámer terapeutického koučingu je transformovať skrytú emocionálnu traumu, ktorá obmedzuje každodenný chod našich myšlienok, rozhodnutí a činností na POCHOPENIE toho, čo prežívame, čo sa deje v našich životoch.

Osobné transformačné skúsenosti a priamosť prístupu vytvárajú bezpečný priestor pre potrebné autentické vyjadrenie. Všetky emócie a konštruktívne spôsoby, akými sú vyjadrované, sú vítané a podporované.

Transparentný proces komunikácie je založený na poznatkoch neurovedy, transpersonálnej psychológie, interných rodinných systémoch a práci s vnútorným dieťaťom.