Sebarealizáciou k pocitom spokojnosti a radosti

Vnímať svoje ja komplexne, prežívať radostné momenty v zdraví a pohode, dosahovať pracovný, či osobný úspech, užívať si dni - to sú moje vízie a inšpiratívne hodnoty.

Okrem reflexológie (terapia masážnym dotykom chodidiel), terapie 'Tabula (non) rasa' (kognitívna veda), art terapie a učenia angličtiny vediem prednášky a semináre.

Komunikujem, ukazujem, učím, dotýkam sa, ponúkam iné perspektívy a pohľady, maľujem.

Vo voľnom čase som v prírode, športujem, venujem sa svojim nádherným psom, rodine a priateľom.